Quí khách đặt cọc 2 triệu mua Tên miền, Hosting và cọc web.